DEATH NOTE NEW GENERATION - DEATH NOTE NEW GENERATION[บรรยายไทย]